Item InquiryEcstasy by Jongwang Lee

Jongwang Lee, Ecstasy (2010), mixed media, 37.5 x 20 inchesExterior of Susan Eley Fine Art, NYC NYC
Exterior of Susan Eley Fine Art Hudson NY Hudson, NY