Item InquiryPhoenix by Jongwang Lee

Jongwang Lee, Phoenix (2006), Mixed media, 11 x 9 inchesExterior of Susan Eley Fine Art, NYC NYC
Exterior of Susan Eley Fine Art Hudson NY Hudson, NY