Item InquiryMy Story by Jongwang Lee

Jongwang Lee, My Story (2006), Mixed media, 48 x 74 inchesExterior of Susan Eley Fine Art, NYC NYC
Exterior of Susan Eley Fine Art Hudson NY Hudson, NY